Browsing Tag

کاپ جام جهانی

بیانیه عجیب جواد خیابانی بعد از آبروریزی گسترده در برج میلاد!

در شرایطی که کاپ جام جهانی در کشور های مختلف و بدون کوچکترین بی نظمی و حاشیه رونمایی شده است، در ایران غائله ای به پا شد. جواد خیابانی نه تنها بابت این اتفاق اظهار پشیمانی اولیه را نداشت، بلکه آن را پای «معجزه فوتبال» گذاشت.