Browsing Tag

کارگردانان سینمای ایران

قرار گرفتن نام اصغر فرهادی در یک لیست خاص

اصغر فرهادی کارگردان ایرانی، سینماگر مولفی است که در آثارش به عمق درون احساسات انسانی می پردازد و گرچه شاید در رادار همه فیلم دوستان قرار نداشته باشد، اما بهترین جا برای شروع تماشای آثار او فیلم «جدایی» است.