Browsing Tag

وزیر ارشاد

خوش آمدید! این خانه را تحویل شما دادیم، امیدواریم خوب از آن نگهداری کنید

پرویز پرستویی در پستی، خطاب به وزیر جدید ارشاد نوشت: آقای اسماعیلی ما در ابتدا حرف های خوب از مسئولینی که پست و مقامی می‌گیرند زیاد شنیدیم ولی دریغ از عمل! امید که شما حرف و عملتان یکی باشد.