Browsing Tag

مستند فرزندکشی

مخالفت ارشاد با ساخت «فرزندکشی»!

سید امیر سیدزاده: مدیران ارشاد به دلیل حفظ آبروی خانواده زنده‌یاد بابک خرمدین نامه‌های همکاری برای تولید «فرزندکشی» را صادر نمی‌کنند.