Browsing Tag

مرضیه برومند

رئیس ساترا: «شهرک کلیله و دمنه» همچنان بدون مجوز پخش می‌شود

رئیس ساترا: فعلا انتشار سریال «شهرک کلیله و دمنه» متوقف نشده است. این سریال همچنان مجوز ندارد، اما برخی قسمت‌های نابه‌هنجار، اصلاح محتوایی شده است. البته هنوز همه ایرادهای محتوایی برطرف نشده لذا مجوز صادر نشده است.

ستاره های رانده شده از تلویزیون

در سال‌های اخیر مخاطبان تلویزیون از تماشای کارهای چندین بازیگر، مجری و کارگردان محبوب خود، محروم بوده‌اند.این چهره‌ها ناپدید نشدند بلکه فقط از مدیومی به مدیوم‌های دیگر کوچ کرده اند.