Browsing Tag

فریدون جیرانی

خسرو شکیبایی چرا «قرمز» را رد کرد؟

جیرانی: برای نقش اول فیلم «قرمز» می‌خواستم زنده یاد خسرو شکیبایی را بیاورم اما به دلیل اینکه فیلم اولم شکست خورده بود او نیامد.