Browsing Tag

سوسن پرور

حتما نخواستیم عطاران و فردوسی‌پور باشند|بعضی از هنرمندان را از صداوسیما بیرون کرده‌اند!

سوسن پرور: این روزها کاراکترهای مجموعه‌های طنز تلویزیون واقعی و ملموس نیستند و همین امر موجب فاصله گرفتن مخاطب از تلویزیون شده، از طرفی خنداندن مخاطب هم در شرایط فعلی دشوار شده است.