Browsing Tag

سام درخشانی

پیش تولید «تگزاس ۳» متوقف شده است

پروانه ساخت «تگزاس۳» در حالی صادر شد که برخی از فیلم‌ها همزمان با شروع موج دوم کرونا، در مرحله پیش تولید متوقف شده بودند و اکنون این فیلم هم طبق گفته یکی از بازیگرانش، در این مرحله توقف کرده است.