Browsing Tag

رعنا آزادی ور

مهدویان: «مرد بازنده» شبیه «زخم کاری» نیست

مهدویان: فیلم سینمایی «مرد بازنده» بسیار مبتنی با زندگی ایرانی است. ما قصه تعریف می‌کنیم و اینکه من بگویم چقدر با وضعیت جامعه نزدیک است یا خیر، باید بر عهده مخاطب گذاشت و دید او می‌پذیرد یا نه.