Browsing Tag

رضا کیانیان

رضا کیانیان: نمایش خانگی چه گناهی کرده که اینگونه برایش تصمیم می‌‎گیرند؟

کیانیان: ساترا به جای اینکه به کمک تولید در سینما و نمایش خانگی بیاید در حال تعطیل کردن آن است و سوال اساسی این است که نمایش خانگی چه گناهی کرده است که باید اینگونه برایش تصمیم بگیرند؟

روایت رضا کیانیان از حرکات خاص خسرو شکیبایی

رضا کیانیان: خسرو شکیایی در بازی‌ها خیلی دست‌هایش را تکان می‌داد و به نوعی هوا را می‌شکافت؛ بعد از خسرو شکیبایی همه می‌خواستند آن حرکات دست را تکرار کنند در صورتی که آن حرکات دست تنها مختص وی است.