اخبار ستاره‌های هنر و ورزش

دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات به شماره ۲۴۴۳۷
صاحب امتیاز: سیدهادی فیاضی
آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هشتم، پلاک ۱۵
تلفن: 86781102