پزشک آلمانی به شجاعی اجازه تمرین داد

بعد از یکسال دوری، شجاعی تمرینات خود را با اوساسونا آغاز کرد.

به گزارش ستاره ها؛ مسعود شجاعی که از اسپانیا به آلمان رفته بود، دوباره به پمپلونا بازگشت. به گفته فاضلی، مدیر برنامه های این بازیکن، او برای تست نهایی، روز پنجشنبه به آلمان رفت و همان روز نیز، به اسپانیا بازگشت. به گفته او، پزشک جراح شجاعی بعد از گرفتن تست هایی نهایی از پای آسیب دیده مسعود، اعلام کرد او هیچگونه مشکلی ندارد و می تواند تمرینات گروهی اش را با اوساسونا شروع کند. شجاعی به دلیل شکستگی انگشت پا و عفونتی که بعدها برایش به وجود آمد، نزدیک به یکسال از تمرینات به دور بود. فاضلی درباره شرایط مسعود می گوید: «بعد از تست ها پزشک مسعود گفت که او دیگر مشکلی ندارد و تمرینات گروهی  اش را با اوساسونا آغاز کرده است.» 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.