تماس ژنرال از ترکیه با جباری/توافق امیر و مجتبی سر 700 میلیون

قلعه نویی در این تماس به جباری گفت که بماند و به او کمک کند.

به گزارش ستاره ها؛ با تمام مخالفت ها و دلخوری های فتح ا… زاده با مجتبی جباری، امیر قلعه نویی با 8 شاکی توافق کرد. مدیر عامل استقلال که به خاطر درگیری های جلسه معروف با مجتبی، به طور کامل پای خود را از مذاکره با این بازیکن بیرون کشید. فتح ا.. زاده دیروز در گفت و گو با یکی از سایت های خبری، علنا گفت موافق بازگشت جباری نیست ولی قلعه نویی که تصمیم گرفته بود این بازیکن را حفظ کند، روز دوشنبه کار را با او تمام کرد. سرمربی استقلال ساعت 15 بعد از ظهر دیروز از ترکیه با مجتبی جباری تماس گرفت. او در این تماس تلفنی به شماره 8 گفت: «بمان و به من و استقلال و استقلال کمک کن بزرگوار. شما چی… بازیکن بزرگی هستی و بنده به تو احتیاج دارم…» مجتبی جباری هم در ادامه این گفت و گو، طبق معمول سر به شکایت و گلایه گذاشت و گفت که فتح ا… زاده در جلسه ای که با او داشته، رفتار خوبی نشان نداده. مجتبی جباری اعتقاد دارد که مدیر عامل استقلال قصد داشت در آن جلسه، ارزش او را به میزان زیادی پائین بیاورد. امیر قلعه نویی در این تماس گفت: «مجتبی جان ما برای تو 600 میلیون در نظر گرفته ایم.» که جباری پاسخ داد: «من هم 900 میلیون را در نظر دارم.» که چانه زنی از دو طرف رقم را به 700 میلیون تومان رساند. در پایان تماس تلفنی هم، لبخند رضایت روی لبان دو طرف نشست و با خنده تماس را به پایان رساندند. قلعه نویی و جباری توافق کردند و قرار شد تا روز پنجشنبه مجتبی قرارداد خود را با استقلال امضا کند با این حال هیچ بعید نیست دوباره موش و گربه بازی مجتبی و استقلال ادامه داشته باشد.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.