مشخص شدن رقم قرارداد مانوئل خوزه با پرسپولیس

مبلغ قرار داد مانوئل و دستیارانش برای یک فصل در پرسپولیس مشخص شد.

رقم قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس و دو دستیارش مشخص شد. مانوئل که امروز پیوستنش به پرسپولیس قطعی شد برای هدایت این تیم در فصل بعد دو دستیار با خود به ایران خواهد آورد.
مانوئل خوزه به همراه دو دستیارش برای یک سال مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافت خواهند کرد.
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.