کرمانی ها به مجتبی جباری یک میلیارد و صد میلیون می دهند!

جباری با استقلالی ها به توافق نرسیده و مشغول مذاکره با مسی ها است

به گزارش ستاره، یکی از مسولان بلندپایه کارخانه مس فاش کرد این باشگاه حاضر است به مجتبی جباری یک میلیارد و 100 میلیون تومان بدهد. در چند روز گذشته مسولان این باشگاه کرمانی در گاندی با این بازیکن مذاکراتی رودرو داشته اند. در جریان این مذاکرات مشخص شد که باشگاه استقلال حاضر است 600 میلیون به جباری بدهد و این بازیکن سر مسایل مالی شدیدا با آنها اختلاف دارد. پیشنهادی که مسی ها به این بازیکن داده اند، 500 میلیون بیشتر از استقلال است که می تواند عامل اصلی انتقال این بازیکن به کرمان باشد. مسی ها همزمان با جباری، مشغول مذاکره با فرهاد مجیدی نیز هستند. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.