کتابخانه پژوهشی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان گشایش یافت

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی اکو، کتابخانه پژوهشی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، روز پنجشنبه ۱۳ مرداد 1390 پس از ضیافت افطار گشایش یافت.

 
به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه فرهنگی اکو، کتابخانه پژوهشی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، روز پنجشنبه ۱۳ مرداد 1390 پس از ضیافت افطار گشایش یافت.
این کتابخانه پژوهشی، با هدف پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشگران، برای دسترسی به کتاب‌ها و دیگر فرآورده‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی تاجیکی و آشنایی با کتاب‌های چاپ شده در ایران، که در پیوند با تاجیکستان است، راه‌اندازی شده است.
در مراسم گشایش این کتابخانه، دولتعلی حاتم‌اف (سفیر جمهوری تاجیکستان)، مجتهد شبستری (رئیس هیأت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان)، رحیمی(رییس مرکز هماهنگی انجمن های دوستی وزارت امور خارجه) احمدپور (مدیرعامل انجمن)، شماری از استادان ادبیات فارسی از جمله استاد موسوی گرمارودی، اعضای انجمن و میهمانانی از تاجیکستان، ترکیه، انجمن‌های دوستی کشورهای کانادا، آلمان، اندونزی، ژاپن، برزیل، همچنین فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بنیاد بین‌المللی فردوسی، انجمن دوستداران حافظ و دیگر فرهیختگان بوده شرکت داشتند.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.