محکومیت حبس ۴۵ ماهه برای مادر بابک خرمدین

دادیار شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران از ۴۵ ماه حبس برای مادر بابک خرمدین خبر داد.

به گزارش ستاره ها و به نقل از تسنیم؛ رامتین آقاجانلو با اعلام خبر محکومیت مادر بابک خرمدین، در این رابطه گفت:

پرونده متهمان قتل بابک خرمدین پس از طی مراحل دادرسی، برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای جنایی تهران ارسال شده است.

به دلیل فوت پدر بابک خرمدین، متهم اصلی پرونده در مرحله بازپرسی، قرار موقوفی منع تعقیب صادر شد‌.

ایران موسوی؛ مادر بابک خرمدین به اتهام معاونت در قتل عمدی، به حبس محکوم شد و به دلیل اینکه به رأی دادگاه تمکین کرد با کسر یک چهارم محکومیت صادره توسط دادگاه به 45 ماه حبس (ماده 442 قانون آیین به دادرسی کیفری) محکوم شده است.

دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!