امیرمحمد زند: برخی بازیگران سینما از بیکاری به تئاتر می‌آیند!

امیرمحمد زند گفت: چندین عامل برای ورود بازیگران چهره سینما به تئاتر وجود دارد که اولین نکته جایگاه هنری است که تئاتر به آنها می دهد. در بخش دوم که بسیار مهم هم هست این بازیگران وقتی بیکار می شوند به تئاتر پناه می آورند.

به گزارش ستاره ها و به نقل از میزان؛ امیرمحمد زند درخصوص وضعیت حال حاضر عرصه بازیگری در سینمای ایران گفت:

در همه جای جهان بازیگران با تغییرات خودشان را به روز می‌کنند و مطالعه در صدر امور آن‌ها قرار دارد، ولی متاسفانه اکثر بازیگران سینمای ما با مطالعه کردن کاملاً بیگانه اند.

بازیگر باید در مورد نقش تحلیل و تحقیق کند، اما من دیده ام که بازیگر لحظه قرارگیری پشت دوربین تازه از کارگردان سوال می‌پرسد. سوالاتی بدیهی که با اندکی تامل حل شدنی است.

درخشش موقت برخی بازیگران

برخی از بازیگران یک شبه با یک نقش مطرح می‌شوند، اما درخشش آن‌ها مقطعی است، زیرا آن بازیگران کار خاصی را انجام نداده اند و صرفاً جلوی دوربین رفته اند.

بازیگر در صورت داشتن آگاهی و تجربه و سواد می‌تواند در کنار متن و کارگردانی خودش به بار نقش اضافه کند و به نوعی به عنوان یک بازیگر مولف نقش را هر چند کوتاه، اما پر رنگ کند.

در سینمای امروز ما نیاز به بازیگری داریم که معلومات و تحلیل درست داشته باشد، بازیگرانی که نقش خود را تحلیل کنند و در مرحله بعد بخواهند در دیالوگ‌ها دخل و تصرف داشته باشند بسیار کم هستند.

برخی بازیگران سینما از بیکاری به تئاتر می‌آیند

چندین عامل برای ورود بازیگران چهره سینما به تئاتر وجود دارد که اولین نکته جایگاه هنری است که تئاتر به آن‌ها می‌دهد. در بخش دوم که بسیار مهم هم هست این بازیگران وقتی بیکار می‌شوند به تئاتر پناه می‌آورند.

من بازیگری را به چهره و غیر چهره تقسیم نمی‌کنم.  آل پاچینو هم می‌تواند سینما، تلویزیون و تئاتر کار کند و همین طور همه بازیگران می‌توانند در عرصه‌های مختلف کار کنند.

در ورود بازیگران چهره به تئاتر دچار شعارزدگی و شو‌آف نشویم

این که مخاطب برای دیدن بازیگر چهره به تئاتر کشیده و باعث چرخش اقتصادی تئاتر شود خوب است، اما به شرط این که دچار شعارزدگی و شو آف نشویم و به خاطر خود هنر کار کنیم، اما متاسفانه ما راه غلط را پیش گرفته ایم یعنی اول خود را پیش از بازی کردن و دیده شدن اثر مطرح می‌کنیم بعد به اصل ماجرا می‌پردازیم و این صحیح نیست.

دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!