مصطفی کیایی: جنبش زنان نباید در حد بیانیه باقی بماند

مصطفی کیایی: جنبش زنان باید عملی باشد یعنی در حد بیانیه باقی نماند؛ تیمی تشکیل شود و در فضایی تعاملی افراد را بخواهند که چنینی شکایتی وجود دارد، شاکی و متشاکی دعوت شوند، حرف زده شود و افراد بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.

به گزارش ستاره ها و به نقل از ایرنا؛ مصطفی کیایی در پاسخ به این پرسش که وضعیت و روند جنبش خشونت علیه زنان سینما در ایران را چگونه می‌بیند، بیان کرد:

جزو کسانی هستم که عقیده دارم فضای سینما باید به شدت سلامت و خوب باشد؛ فکر می کنم برای به سرانجام و نتیجه رسیدن این جنبش باید راهکاری عملی تر ارائه می شد.

البته شنیده ام که فعالان این جنبش در حال صحبت با خانه سینما هستند و امیدوارم این حرکت، حرکتی باشد که واقعا جواب بدهد و اتفاق خوبی به واسطه آن بیفتد.

اگرچه شاید مسیر این جنبش و راه‌های پیش روی آن مبهم باشد اما می توان با تعامل و صحبت کردن راهکاری درست تر پیدا کرد.

این حرکت باید عملی باشد یعنی در حد بیانیه باقی نماند. تیمی تشکیل شود و در فضایی تعاملی افرادی را بخواهند که چنینی شکایتی وجود دارد، شاکی و متشاکی دعوت شوند، حرف زده شود و افراد بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همه این اتفاقات در فضایی قرار گیرد که قابل دسترسی باشد.

دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!