چه کسی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش است؟

یک منبع آگاه نزدیک به دولت از منتفی شدن معرفی اصغر فانی به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس برای تصدی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

یک منبع آگاه نزدیک به دولت ضمن منتفی دانستن معرفی اصغر فانی به عنوان وزیر پیشنهادی روحانی به مجلس برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد که دکتر محمود مهر محمدی سرپرست فعلی دانشگاه فرهنگیان گزینه اصلی برای وزارت آموزش و پرورش است.
گفتنی است مهر محمدی دکترای تخصصی خود را در گرایش برنامه‌ریزی درسی و آموزش از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کسب کرد. وی هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با رتبه استاد تمام و عضو هیات موسس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است. او مجری طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش در سال‌های ۸۳ تا ۸۸ بود
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.