راه‌اندازی اتاق متقابل ایران- امریکا ماه بعد از تشکیل اتاق مشترک

محسن جلالی پور، نایب‌رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بر اساس قانون یک ماه پس از تشکیل اتاق ایران در امریکا این اتاق نیز در ایران راه‌اندازی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت اتاق بازرگانی ایران در امریکا صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: بله شنیده‌ها حاکی از این است که اتاق بازرگانی ایران در امریکا به ثبت رسیده و به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد. وی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: بنا بر قوانین موجود ما هم اختیار داریم اتاق متقابل را پس از تشکیل در کشور مقابل راه‌اندازی کنیم.
نایب‌رییس دوم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران درباره زمان راه‌اندازی اتاق امریکا در ایران افزود: اگر اتاق ایران در امریکا را تشکیل دهند حداکثر ظرف مدت 20 روز تا 1 ماه این اتاق در ایران نیز تشکیل خواهد شد. به نظر می‌رسد این زمزمه‌ها درواقع واکنشی برای ابراز امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی بین ایران و امریکاست.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.