حکم عقد موقت 99 ساله!

آیا ازدواج موقت به مدت 99 ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟

سرویس دینی جام :
سوال: آیا ازدواج موقت به مدت 99 ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟
امام خمینی(ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود.
(استفتائات، 1382، ج3، ص244 و 245، س4 و 10)
(تحریرالوسیله، 1382، ج2، ص 290، م9)
آیة الله بهجت(ره):
هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح است.
(جامع المسائل، 1385، ج4، ص 10، (مقدار مدت)
(استفتائات، 1386، ج4، ص 151، س 5118)
آیة الله تبریزی(ره):
عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند. در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط واجب علاوه بر ابراء مدت، مرد او را طلاق هم بدهد.
(استفتائات جدید، 1385، ج2، ص 342، س 1410)
(منهاج الصالحین، ج2، ص 344، (فی عقد المتعه)
آیة الله خوئی(ره):
در احکام، ملحق به عقد دائم است.
(استفتائات، ص 292، س989)
آیة الله سیستانی(دام ظلّه):
باطل است.
(المسائل المنتخبه، ص 396، م 1015)
آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):
صحیح است و موقت محسوب می شود.
(هدایة العباد، 1416، هـ ق، ج2، ص 445، م9)
آیة الله فاضل لنکرانی (ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود.
(الاحکام الواضحه، ص 387، (النکاح المنقطع)
آیة الله گلپایگانی (ره):
صحیح است و موقت محسوب می شود.
(هدایة العباد، 1417، هـ ق، ج2، ص 352، م 1227)
آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن است که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. (در مواردی که مقرون به احتیاط است)
(استفتائات جدید، 1386، ج1، ص226، س 768)
(و ج2، ص 344 و 345، س 1008 و 1010)
آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):
در احکام، ملحق به عقد دائم است.
(متخب المسائل، 1420هـ ق، ص 316، م 1011)
آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال است.
(منهاج الصالحین، ج3، ص 306، عقد المتعه، پاورقی 1053)
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.