«علفزار» بهرام رادان مجوز ساخت گرفت

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با هشت فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش ستاره ها؛ طبق اعلام روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلم نامه‌های بَلیط (بلوط) به تهیه کنندگی سید علیرضا سجادپور، کارگردانی و نویسندگی مرتضی رحیمی، رفقای اورژانسی به تهیه کنندگی علی شاه حاتمی، کارگردانی مشترک حسن صیدخانی و حسین صیدخانی و نویسندگی مشترک مریم اشرفی و محمود بیگدلی، رویای ساحلی به تهیه کنندگی رقیه احمدی، کارگردانی آرش سجادی فرید و نویسندگی مشترک کاوه سجادی فرید وآرش سجادی فرید، انیمیشنالماس خانه مابه تهیه کنندگی و نویسندگی سمیه زارعی وکارگردانی اردلان ملک زاده، جاده ۲۰۰۰ به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی منیژه حکمت، دِرب به تهیه کنندگی سید رضا محقق، کارگردانی و نویسندگی سید هادی محقق، لوچی به تهیه کنندگی صادق رنجکشان، کارگردانی داوود خیام و نویسندگی مشترک داوود خیام و علی زرنگار و علفزار به تهیه کنندگی بهرام رادان، کارگردانی و نویسندگی کاظم دانشی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!