طرح| خسروی عندلیب…

به گزارش ستاره ها؛ استاد شجریان ساعتی پیش در سن ۸۰ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

حافظ خوانِ شهرِ ما، پرده نشینِ غیب شد خسروی عندلیب،بلبلِ جگر خونِ بی صدا…

طرح و شعر :محمدرضا میرشاه ولد

دیگر مطالب
درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!