نیکول کیدمن زن خاموش را می سازد

نیکول کیدمن فیلم The Silent Wife را تهیه و در آن بازی خواهد کرد

به گزارش ستاره نیوز  The Silent Wife اثر آسا هریسون درباره زوجی است که ازدواجشان در بن بست است و رابطه شان روز به روز پر تنش تر می شود. آسا هریسون قبل از چاپ کتاب و موفقیت آن درگذشت.
نیکول کیدمن به تازگی تصمیم گرفته که اقتباسی از این داستان تعلیق آمیز را تهیه و در آن بازی کند.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.