«قُدقُد» نماینده کار دستش داد!

یک نماینده‌ مرد پارلمان فرانسه با توهین به یک همکار زن، جنجال‌ساز شد.

به گزارش تیک، فیلیپ لوری، یک نماینده‌ از حزب راست‌گرای اپوزیسیون در پارلمان فرانسه، وقتی ورونیک ماسون، نماینده حزب چپ‌گرای سبز مشغول صحبت بود، میان صحبت او «قد قد» کرده و گفت که این نماینده زن مانند مرغ در پارلمان رژه می‌رود. این اظهارنظر و حرکت لوری با اعتراض‌ها و واکنش بسیاری در جامعه فرانسه مواجه شد. بسیاری این اظهارنظر را جنسیتی دانستند.
در جامعه‌ فرانسه واژه «مرغ» برای زنان بار منفی دارد و معمولا برای تحقیر کردن زنان استفاده می‌شود.این نماینده آنقدر به سروصدا میان صحبت نماینده‌ رقیب ادامه داد که جلسه پارلمان ناتمام باقی ماند و برهم ریخت.
این توهین فیلیپ لوری خشم و واکنش برخی اعضای کابینه‌ فرانسه را نیز برعهده داشت. وزیر فرهنگ این کشور گفت این حرکت نشان می‌دهد هنوز پیش‌داوری و کلیشه‌های جنسیتی علیه زنان سیاستمدار بسیار است و برخی مردان یاد نگرفتند که به زنان از موضع برابر احترام گذارند. برخی دیگر از زنان کابینه‌ فرانسه با اعتراض به این حرکت این مرد نماینده گفتند که این مردان نماینده شب‌ها مست می‌کنند و روزها دست به چنین حرکاتی می‌زنند.
یک روز پس از این توهین نماینده، صحن علنی پارلمان فرانسه با جنجال همراه بود. نمایندگان احزاب چپ‌گرا در حمایت از ورونیک ماسون ایستاده و دقایقی برای او کف زدند. نمایندگان احزاب دست راستی نیز در حمایت از فیلیپ لوری ایستاده و نمایندگان رقیب را هو کردند. پارلمان فیلیپ لوری را به دلیل این توهین جریمه کرد.
او باید یک چهارم حقوق خود را به عنوان جریمه پرداخت کند. ورنیک ماسون گفت که این نماینده‌ مرد حتی عذرخواهی نیز نکرده و اصرارش بر رفتار توهین‌آمیز را تاسف‌بار دانست.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.