جوابیه تند محمد دایی به مایلی کهن:با بعضی حرفهایت، شک می کنم که مسلمانی!

سر وقت دست چپ و راستم را نشانش می دهم. نمی شود که هر کس دلش خواست دهانش را باز کند و هر حرفی را بزند، آن هم بدون سند و مدرک.

سایت گل- دعوای محمد مایلی کهن، پای محمد دایی، برادر علی دایی را هم به ماجرا باز کرد. جایی که مایلی کهن گفته بود، برادر دایی، دست چپ و راست خود را نمی شناسد اما 300 میلیون از پرسپولیس پول می گیرد. محمد دایی اما بعد از چند روز سکوت در جواب به مایلی کهن می گوید:« مایلی کهن این حرفها را زده اما به وقتش باید بیاید دادگاه و جواب بدهد. آنجا دست چپ و راستم را نشانش می دهم. من از او جداگانه شکایت می کنم. نمی شود که هر کسی دلش خواست هر حرفی بزند. من همیشه به او احترام گذاشته ام اما این بار از او شکایت می کنم تا حساب کار دستش بیاید. »
در خبرها آمده بود که محمد دایی،آغازکننده جر و بحث در اواسط نیمه اول بازی پرسپولیس- صبا بود.محمد دایی اما این موضوع را تکذیب می کند و می گوید:« من آغاز کننده جر و بحث بودم؟ من که اصلا روی نیمکت نبودم. طبقه دوم نشسته بودم، پشت جایگاه شیشه ای و همراه با پنجعلی و کریم باقری. واقعا مانده ام در این اخبار. یعنی کسی مرا ندیده که در جایگاه نشسته بودم؟ چرا این حرفها را در می آورند؟ آن زمانی که بازی برگزار می شد من در جایگاه بودم و نه نیمکت. »
دوباره از دایی می پرسیم آیا شما بعد از بازی به سمت مایلی کهن حمله کرده اید که در جواب می گوید:« نمی دانم حافظه بعضی ها چطور کار می کند. می گویند چرا کریم باقری به سمت مایلی کهن نرفته. وقتی کریم روی سکو می نشیند و نه نیمکت، چطور می تواند سمت مربی حریف برود؟ من هم هر وقت مایلی کهن را دیده ایم احترام گذاشته ام اما باور کنید من اصلا آن روز مایلی کهن را ندیدم که بخواهم حمله کنم یا این حرفها. نمی دانم این اخبار را از کجا در می آورند اما ما هم خدایی داریم»
محمد دایی در ادامه باز هم خطاب به مایلی کهن می گوید:« سر وقت دست چپ و راستم را نشانش می دهم. نمی شود که هر کس دلش خواست دهانش را باز کند و هر حرفی را بزند، آن هم بدون سند و مدرک. شخصی که می گوید من به اصولی پایبندم ، من مسلمانم و متدین، پس نباید بیاید و به این و آن تهمت بزند و دروغ بگوید. شکایت من جدا از شکایت علی است. مایلی کهن بزرگترین تهمت ها را زده و در دادگاه منتظرش هستم. اگر به حرف زدن باشد من هم می توانم حرف بزنم اما در عمل به او نشان می دهم که چه کسی دست چپ و راستش را نمی شناسد»
مربی پرسپولیس صحبتهایش را اینگونه ادامه می دهد:« مگر می شود مایلی کهن بیاید، تهمت بزند و خیلی راحت برود. مگر مملکت قانون ندارد؟ او به دادگستری و اداره مالیات و هم بدون سند تهمت می زند. می گوید همه زدو بند می کنند، آن هم بدون مدرک. متاسفانه کافر همه را به کیش خخود پندارد. من در مسلمانی این آقا، با حرفهایی که می زند شک می کنم. تو روز روشن می گوید من 300 میلیون گرفته ام و علی 5 میلیارد و 100 میلیون. به مایلی کهن می گویم اول تحقیق کن و بعد دهانت را باز کن. لطفل با حرفهایی که می زنی به شعور مردم توهین نکن»
مایلی کهن به مدرک مربیگری دایی هم ایراد گرفته بود . محمد دایی در این باره می گوید:« من مدرکم را می آورم و او هم مدرکش را بیاورد. مدرک مربیگری را که من دارم او هم دارد. رنگ مهرش هم از مدرک من آبی تر و پررنگ تر هم نیست. »
 
پربازدیدترین خبر امروز ستاره نیوز :
فروش فوق العاده بلیط های کنسرت بریتنی در لاس وگاس
بازگشت به صفحه نخست 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.