آمار ولادت و فوت در کشور در هر ساعت

مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام آمار شش ماهه نخست امسال در دو واقعه ولادت و فوت، از افزایش ۲.۵ درصدی تولد کودکان در کشور نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته خبر داد.

علی‌اکبر محزون افزود: در شش ماهه نخست امسال ۷۳۴ هزار و ۶۰ مورد تولد ثبت شده که از این تعداد ۳۷۷ هزار و ۶۱۸ مورد تولد پسران و ۳۵۶ هزار و ۴۴۲ مورد تولد دختران به ثبت رسیده است. وی اضافه کرد: بر اساس تفکیک میزان ولادت‌ها در مناطق شهری و روستایی نیز ۵۹۰ هزار و ۲۰۸ مورد ولادت در شهرها و ۱۴۳ هزار و ۸۵۲ ولادت در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.
امسال به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۶ پسر در کشور متولد شده است
مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد تعداد تولدها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲.۵ درصد رشد داشته است که در تفکیک جنسیتی نیز تعداد کودکان پسر بیش از دختران بوده است. به گفته محزون، نسبت جنسیتی ولادت در کشور همانند نرم جهانی است و به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۶ پسر در کشور متولد می‌شود.
تولد ۱۶۴ کودک در کشور در هر ساعت
وی ادامه داد: بر اساس آمار به طور متوسط در هر شبانه‌روز ۳۹۴۷ نوزاد متولد می‌شود که این میانگین در هر ساعت ۱۶۴ مورد است.
فوت بیش از ۱۸۰ هزار نفر در نیمه اول سال / افزایش ۲ درصدی مرگ و میرها
مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور درباره واقعه فوت در کشور در شش ماهه نخست، گفت: در این مدت ۱۸۰ هزار و ۵۲۵ مورد فوت ثبت شده در کشور داشتیم که ۱۰۲ هزار و ۲۲۹ مورد را فوت‌شدگان مرد و ۷۸ هزار و ۲۹۶ مورد را زن به خود اختصاص داده‌اند. به گفته محزون، از کل آمار فوت‌ شده ثبتی ۱۳۹ هزار و ۴۴۱ نفر مربوط به شهرها و ۴۱ هزار و ۸۴ مورد مربوط به مناطق روستایی است.
در هر شبانه‌روز ۹۷۱ تن و در هر ساعت ۴۰ تن در کشور فوت می‌کنند
مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: بر اساس آمار به طور متوسط در هر شبانه‌روز ۹۷۱ تن و در هر ساعت ۴۰ تن در کشور فوت می‌کنند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مردان بیشترین می‌میرند
وی عنوان کرد: آمارهای مرگ و میر نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد فوت شده در کشور را مردان به خود اختصاص داده‌اند؛ به طوری که به ازای فوت هر ۱۰۰ زن، ۱۳۰ مورد فوت مردان به ثبت می‌رسد.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.