نصیرزاده:بجز ایران هیچ کشور آسیایی در اساسنامه خود کمیته اخلاق ندارد

رییس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت: در قاره آسیا به غیر از ایران هیچ کشوری کمیته اخلاق در اساسنامه فدراسیون فوتبالش پیش بینی نکرده است.

 
هوشنگ نصیرزاده درگفت وگو باایرنا درخصوص تشکیل کمیته اخلاق درفدراسیون فوتبال، گفت: شاید کمتر کسی از اهالی فوتبال این موضوع را بداند که نه تنها کنفدراسیون فوتبال آسیا بلکه ۴۵ کشور دیگر این قاره هم کمیته اخلاق ندارند و در بزرگترین قاره جهان، ایران تنها کشوری است که کمیته اخلاق در اساسنامه آن تعریف شده است.
وی ادامه داد: کنفدراسیون فوتبال آسیا سه ماه قبل یک استرالیایی را به صورت دوره ای به تمام ۴۶کشور عضو فرستاد تا اصول و مبانی اخلاق را تعریف کند و ما به او اعلام کردیم که ۲ سال است این کمیته را در اساسنامه تعریف نموده ایم و این باعث تعجب او شده بود.
رییس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، گفت: باید بپذیریم که از این جهت ازبسیاری کشورها ی آسیایی جلو هستیم.
وی تصریح کرد: نکته مهم تر این است که اطلاعات حوزه فوتبال در رابطه با مفاهیم مبانی مدیریتی کافی نیست. برای مثال استفاده از لفظ منشوری که از ۴ سال پیش شروع شده کاملا غلط است زیرا هم اکنون تمام سازمان ها، وزارت خانه ها و موسسات دارای فرمانی تحت عنوان منشور هستند که سرفصل های آن اهداف معنوی سازمان را عنوان می کندپس منشوراخلاقی آیین نامه انضباطی تلقی نمی شود که برای تخلف از مواد آن لفظ منشوری را استفاده کنیم.
وی اظهارداشت: نکته مهم این است که کمیته اخلاق سال ۲۰۰۴ پیشنهاد شده و سال ۲۰۰۶ شکل گرفته وتاسال ۲۰۱۲آیین نامه آن فقط ۵صفحه بود اما مدت یکسال است که آیین نامه آن به صورت جهانی کامل شده است و بعد از جلسه ای که با مدرس استرالیایی کنفدراسیون داشتیم قرار شد ابتدا آیین نامه کمیته اخلاق را تدوین کنیم و بعد از حالت سرپرستی خارج و به صورت کمیته اداره کنیم و روند روبه رشد آن هم تاکنون مطلوب بوده است.
نصیرزاده خاطرنشان کرد:کمیته اخلاق دارای دو بخش تحقیقات و صدور حکم است و کار تحقیقات راالان علیرضا علیپور انجام می دهد و بخش صدور حکم نیز برعهده کمیته انضباطی است.درواقع از نظر عملی شیوه کار همین است که الان در فدراسیون وجود دارد اما باید این کمیته تشکیل شود.
وی تاکیدکرد: به طور حتم ماه آینده کمیته اخلاق شکل خواهد گرفت و این تشکیلات کاملا مستقل خواهد بودوعلاقه مند هستم این موضوع را یکباردیگر تکرار کنم که درمیان ۴۶کشور کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط ایران این تشکیلات را دارد و به همین دلیل از بابت این مساله جلو هستیم.
در فوتبال کمیته انضباطی به اتفاقات داخل زمین و کمیته اخلاق به موضوعات بیرون زمین مانند تبانی، زد و بند، رشوه، نفوذ غیرقانونی در نتیجه مسابقات، کمیسیون و دلالی و سو استفاده از مقام رسیدگی می کند.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.