تیتر کدام روزنامه ظریف را راهی بیمارستان کرد ؟/عکس

به گزارش ستاره نیوز دکتر ظریف وزیر امور خارجه در فیس بوک خود نوشته بود پس از خواندن تیتر روزنامه ها کمر درد و پادرد شدیدی گرفتم.

وی نوشته بود : ساعت 9 و نیم شب است و تازه از بیمارستان و مطب پزشک برگشته ام و توانسته ام قدری بنشینم تا این مطلب را برای شما بنویسم. امروز صبح، بعد از دیدن تیتر یک روزنامه، کمردرد و پادرد شدیدی گرفتم. حتی نمی توانستم راه بروم یا بنشینم. فکر کردم دیسک کمر و سیاتیک گرفته ام. فقط توانستم دو ملاقات خارجی را انجام دهم. بقیه برنامه ها را لغو کردم. جلساتم با بعضی از معاونین وزارت خارجه را در حالت استراحت انجام دادم. وقتی 4-5 ساعت استراحت مشکل را حل نکرد، ساعت 5 بعدازظهر دفترم در وزارت امور خارجه را ترک کردم و به بیمارستان رفتم.
منظور دکتر ظریف چه تیتری بود؟ عکس زیر مربوط به کیهان روز سه شنبه 16 مهر ماه است. تیتر اصلی این روزنامه به احتمال زیاد همان تیتری است که ظریف را راهی بیمارستان کرده است :
کیهان

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.