شایعه اسکناسهای 10 هزار تومانی تقلبی

چند روزی است شایعه 10 هزار تومانی تقلبی در بازار پیچیده است

به گزارش ستاره نیوز برخی منابع اعلام کردندکه اسکناسهای جدید ده هزارتومانی تقلبی درسطح وسیعی در کشور توزیع شده و تنها راه تشخیص تقلبی بودن آنها **شماره سریال** آنهاست که در زیر نور معمولی**سبز رنگ** هستند در صورتی که اسکناسهای اصلی در زیر نور معمولی **قرمز رنگ** هستند 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.