انتخاب “نونهالان دختر شایسته”!

زیاده روی در فرهنگ ظاهر بینی و بی توجهی به ارزش های واقعی زن، باعث شده که حتی دختران هشت‌ساله‌ هم آرایش شوند و با لباس‌های مرسوم مانند زنان بالغ پا به صحنه بگذارد!

برای نمونه مسابقه “دخترک شایسته سال” که با شرکت کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال در فرانسه برگزار می‌شود، قرار است منع شود. مجلس ملی فرانسه قرار است قانونی را در این راستا به تصویب برساند که طبق آن، کسانی که علیرغم ممنوعیت دست به برگزاری چنین مسابقاتی می‌زنند، باید ۳۰ هزار یورو جریمه نقدی بپردازند.

دختر نونهال شایسته

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.