چرا بازی یکشنبه ناگهان لغو شد؟/بازی یابود ناصر حجازی در دستگردی یا راه آهن

بازی دوستانه تیم منتخب ناصرحجازی که برای یاد بود او و همچنین کمک به ایتام قرار بود برگزار شود، لغو شد!

به گزارش ستاره ها؛ این مسابقه قرار بود یکشنبه شب در ورزشگاه شهید کشوری برگزار شود ولی دو ساعت پیش از برگزاری مسابقه، مسولان تاکید کردند بهتر از این بازی برگزار نشود. علت این لغو نیز، تجمع برخی از طرفداران در مقابل در ورزشگاه از صبح بازی بوده است. تعدادی از طرفداران ناصر حجازی خود را به مجموعه کشوری رسانده بودند و با توجه به مانور رسانه ها روی برگزاری این مسابقه، مسولان شورای تامین پیش بینی کردند که به احتمال زیاد در زمان انجام بازی، تعداد طرفداران دو یا سه برابر ظرفیت ورزشگاه خواهد بود. به همین دلیل شورای تامین تصمیم گرفت بازی یکشنبه شب را لغو کند. قرار بود ستاره هایی مثل کریم باقری، فرهاد مجیدی و علی دایی نیز برای تیم ناصر حجازی به میدان بروند که پیش از بازی به آنها اطلاع داده شد که مسابقه لغو است.  قرار است این مسابقه ظرف یکی دو هفته آینده در ورزشگاه دستگردی یا راه آهن برگزار شود. 
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.