مرتضی احمدی: من زنده ام!

قدیمی ترین هوادار پرسپولیس زنده است.

دیروز شایعه شده که مرتضی احمدی بازیگر قدیمی ایران، درگذشته است. اما این خبر سریعا از سوی او و خانواده اش تکذیب شد. احمدی در این باره می گوید: «من زنده ام. این شایعه ها به خاطر این درست شده که چند روزی است در خانه هستم و بیرون نرفته ام.» او اضافه می کند: «به خاطر برف و سرما نمی توانم از خانه بیرون بیایم. سرما اذیتم می کند.» بدین ترتیب شایعه مرگ مرتضی احمدی از بیخ و بن تکذیب شد. البته در ایران کلا چنین شایعاتی مد شده و هر چند وقت یکبار درباره یک بازیگر یا یک فوتبالیست قدیمی چنین شایعه ای درست می شود. 
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.