کفاشیان: یک خودکار جابه جا می کردم، قوه قضائیه ولم نمی کرد

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برخی از شایعات را عجیب خواند و گفت، این شایعات توهین به قوه قضائیه است.

 به گزارش ستاره ها، او در این باره می گوید: «در مورد من شایعه شده که از سوی یکی از نهادهای امنیتی به من گفته اند اگر خودم استعفا بدهم و بروم، کاری با من ندارند در صورتی که این قضیه هم دروغ است چون در این صورت، حتما شرایطم بدتر خواهد شد و نهادهای دیگر می توانند اذیتم کنند!» او اضافه می کند: «برخی با این شایعات به صورت مستقیم به قوه قضائیه توهین می کنند. من اگر یک خودکار در فدراسیون فوتبال جابه جا می کردم، قوه قضائیه رهایم نمی کرد اما نمی دانم برخی چگونه مرا به فساد مالی متهم می کنند.» کفاشیان در پایان می گوید: «در مورد شایعاتی که راجع به دادگاهی شدن من به وجود آمده باید بگویم، همه این مسائل دروغ محض است. 
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.