شوخی طرفداران با تهامی در دنیای مجازی/زیر پیراهن مسی عکس او بود!

طرفداران بعد از حضور جنجال ساز تهامی در برنامه 90، با او شوخی جالبی کرده اند.

به گزارش ستاره ها؛ تهامی در برنامه 90 گفت بازیکنی مثل او نه در ایران بلکه در اروپا هم وجود ندارد. همین جمله باعث شوخی هواداران با او شد. 
مسی

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.