قلعه نویی: کاش با مایلی کهن آشتی نمی کردم/قضاوت با مردم

سرمربی استقلال از مایلی کهن ناراحت است.

به گزارش ستاره ها؛ امیر قلعه نویی سال گذشته در اصفهان با محمد مایلی کهن آشتی کرد. اما او حالا از آشتی با این مربی ناراضی است. مایلی کهن اخیرا در یک مصاحبه، دوباره از قلعه نویی انتقاد کرده است. سرمربی استقلال هم پس از دیدن مصاحبه او، در جمعی از دوستانش گفت: «بزرگواران! کاش با مایلی کهن آشتی نمی کردم. کاش حرف بعضی از دوستانم را گوش نمی دادم.»
او همچنین توضیح داد: «در مورد این که حرف های من با واکنش محمد مایلی کهن مواجه شده  همه چیز را به مردم واگذار می کنم تا قضاوت کند. من اگر صحبتی انجام دادم نمی‌دانم چه ربطی به ایشان داشته است. من در هر صورت اعتقاد دارم فوتبال باید دست فوتبالی‌ها باشد.راجه به سایر حرف هایی که زد هم باید بگویم این مسائل هم به من ربطی ندارد که بخواهم اظهارنظر کنم. ما خودمان به اندازه کافی گرفتاری داریم. به نظر من فوتبالی ها باید احترام یکدیگر را داشته باشند و معتقدم فوتبال باید دست فوتبالی ها باشد.» 
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.