شجاعی به اسپانیا بازمی گردد/عمل؛ موفقیت آمیز!

مسعود شجاعی فعلا باید زیر نظر پزشک باشد.

به گزارش ستاره ها؛ مسعود شجاعی مهاجم ایرانی اوساسونا، زیر تیغ جراحان رفت. او در مونیخ و زیر نظر پزشک معالجش جراحی کرد. به گفته پزشکان، او باید تا پایان هفته در آلمان و زیر نظر پزشک ها بماند و سپس به اسپانیا بازگردد. شجاعی در بازگشت به این کشور نیز باید زیر نظر پزشک ها کار کند و به احتمال فراوان از یکماه دیگر شرایط تمرین کردن را خواهد داشت. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.