کفاشیان: به خاطر یکسری مسایل ش.د را کنار گذاشتم/سند خانه ام را برای آزادی اش نمی گذارم!

از چند روز پیش این شایعه وجود داشت که «ش.د» مشاور عالی علی کفاشیان دستگیر شده است.

به گزارش ستاره ها؛ رئیس فدراسیون فوتبال که در آستانه بازی با ازبکستان تمایلی ندارد در این باره حرف بزند، در گفت و گوی کوتاهی می گوید: «من به دلیل یکسری مسایل از ایشان خواستم که دیگر به فدراسیون فوتبال نیاید و او هم قبول کرد و مدت هاست که به فدراسیون من نمی آید.»
وقتی با خنده از رئیس فدراسیون می پرسیم که آیا قرار است سند خانه خود را برای آزاد کردن او بگذارید، می گوید: «نه چرا من سند خانه ام را بگذارم؟!»

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.