زبان درازی کریس به کیست؟/رونالدوی یک چشم+عکس

چشم و ابروی کریس رونالدو در بازی لوانته به شدت آسیب دید.

به گزارش ستاره ها؛ جدیدترین عکس های ارسالی از مادرید نشان می دهد مصدومیت چشم و ابروی رونالدو جدی است. البته او این روزها با رئال تمرین می کند. 
رونالدو
رونالدو

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.