در تمرین روز دوشنبه تیم ملی اتفاق افتاد/بی محلی کروش به کفاشیان

کارلوس کروش سرمربی تیم ملی، دیروز با علی کفاشیان سلام و علیک هم نکرد!

به گزارش ستاره ها؛ این اتفاق در حال افتاد که هنوز عکاس ها و خبرنگارها به کمپ تیم ملی نرفته بودند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون که در همان لحظات برای خوش و بش با سرمربی تیم ملی و بازدید از تمرین به کمپ رفته بود، هر چه منتظر ماند کروش به سمتش بیاید، بیشتر متوجه شد کروش علاقه ای به کار ندارد. سرمربی تیم میل علیرغم اینکه علی کفاشیان را دید، به او نگاهی نکرد چه رسد به اینکه بخواهد سمتش برود. صبح دیروز قرار بود فدراسیون فوتبال حواله قرارداد این مربی را به او بدهد که این برخورد به خوبی نشان می دهد، گویا این اتفاق نیفتاده بود. کروش پنجشنبه گذشته نیز به فدراسیون فوتبال رفته بود و داد و بیداد به راه انداخته بود. سرمربی تیم ملی بابت عدم پرداخت حقوقش شدیدا اعتراض داشت. روز شنبه مسولان فدراسیون تاکید کردند پول کروش فراهم شده است و یکشنبه به او پرداخت می کنند. سرمربی تیم ملی اما با رفتار دیروز خود نشان داد، اظهارات روز شنبه درست نبوده است. از بین اعضای کادر فنی دیروز تنها دن گاسپار مربی دروازه بان های تیم ملی با کفاشیان دست داد و با او خوش و بش کرد.
نکته اینجاست که تمرین هنوز شروع نشده بود و کروش می توانست به راحتی با کفاشیان سلام و علیک کند ولی بی میلی شدید او از این کار، نشان داد حتی اگر  در محلی غیر از تمرین تیم ملی هم بودند، دوباره کروش این کار را نمی کرد! این اتفاق در حال افتاده بود که 20 دقیقه به زمان شروع تمرین مانده بود. 
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.