حرکات موزون بازیکنان در رختکن تیم ملی!

در رختکن تیم ملی جشن و پایکوبی بود.

 بازیکنان پس از برد کره جنوبی، بازیکنان در رختکن بزن و بکوبی به راه انداختند و تا توانستند داد و بیداد کردند. عده ای هم آن وسط حرکات موزون انجام دادند. آنها شعار می دادند ایران چیکارش می کنه…..» فضای رختکن تیم ملی فوق العاده بود و با خنده می گفتند پاداش می خوایم یالا!
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.