فردوسی پور به قولش وفا نکرد/ غیب عادل در تمرین تیم ملی نوجوانان!

عادل فردوسی پور قرار بود روز پنجشنبه به تمرین تیم ملی نوجوانان برود و با علی دوستی مهر سرمربی و بازیکنان تیم تیم دیداری داشته باشد.

به گزارش ستاره ها؛ او قصد داشت با این حضور، به بازیکنان در آستانه بازی مهم با استرالیا که روز یکشنبه برگزار می شود، روحیه دهد. عکاس ها و خبرنگارها هم که خود را برای گرفتن عکس و مصاحبه از فردوسی پور آماده کرده بودند، هر چه منتظر ماندند او را ندیدند. فردوسی پور در تماس با مسولان تیم ملی نوجوانان گفت: «متاسفانه برایم کاری پیش آمده و نمی توانم به دیدارتان بیایم ولی در موقعی مناسب، حتما چنین کاری خواهم کرد.» 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.