رهبری فرد: من به خاطر مصاحبه هایم بارها تاوان دادم/کسی جرات نداشت به ما بگوید مصاحبه نکنید!

او گفت: «لقب خداداد عزیزی، علی دایی، کریم باقری و احمدرضا عابدزاده را با یک تریلی هم نمی توانستند بکشند!»

به گزارش ستاره ها؛ هروز رهبری فرد کاپیتان و پیشکسوت پرسپولیس که به رک گویی شهرت دارد، در مورد ماجرای سکوت ملی پوشان به ما گفت: «من قبلا هم در این مورد صحبت کرده ام ولی این روزها خبرهای زیادی می شنوم و می خوانم راجع به این مساله که برخی از بازیکنان بزرگ تر، به دیگر بازیکنان گفته اند مصاحبه نکنید. یعنی به جوان تر ها دستور داده اند و امر کرده اند که مصاحبه نکنید. نمی دانم فوتبالیست های نسل جدید پیش خودشان چه تصوری از بزرگ تر های تیم ملی دارند و تا چه حد این بازیکنان را قبول دارند ولی با قدرت می گویم، بزرگ ترهای تیم ملی در زمان ما خیلی “بزرگ تر” از بازیکنان کنونی بودند. نام نمی برم چون همه آنها را می شناسند اما فقط این را بگویم که لقب خداداد عزیزی، علی دایی، کریم باقری و احمدرضا عابدزاده را با یک تریلی هم نمی توانستند بکشند!»
رهبری فرد که همیشه خوب مصاحبه می کند و خوب حرف می زند، ادامه داد: «در آن زمان، هیچ کس نمی توانست به ما بگوید مصاحبه کنید یا نه. اصلا طوری رفتار می کردیم که کسی جرات چنین کاری را نداشته باشد. البته این را هم بگویم که ما برای مصاحبه کردن، حرف های زیادی داشتیم چون در زمین بازی با قدرت کار می کردیم و از اینکه مصاحبه کنیم و حرف بزنیم، خجالت نمی کشیدیم. به نظرم بازیکنان امروزی به خاطر عملکردشان، از مصاحبه کردن خجالت می کشند و دلیل قهرشان هم این است اما دلم می سوزد برای بازیکنان جوان تر که نمی دانند با پیروی از بازیکنان پا به سن گذاشته تیم ملی، با آینده خودشان بازی می کنند. من یک زمانی بود که به خاطر هر مصاحبه ام بارها تاوان داده ام ولی همیشه حرفم را زده ام و نگذاشتیم کسی به من بگوید حق نداری مصاحبه کنی یا نباید مصاحبه کنی. این ایراد به بازیکنان جوان وارد است. آنها باید حساب شان را از پابه سن گذاشته ها جدا کنند و با قدرت حرف هایشان را در داخل و خارج از زمین بزنند. »
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.