عکس های قدیمی/بچه کریمی!

در این عکس کریمی در کنار برادر بزرگتر و خواهرش دیده می شود.

به گزارش ستاره ها؛ این عکس در متعلق به دورانی است که کریمی کوچک همراه با خانواده اش در سیاهکل زندگی می کرد. جادوگر بعدها به کرج رفت و از آنجا راه پیشرفت را پیدا کرد. کریمی در این عکس با پیراهن آبی دیده می شود در حالی که بعدها پرسپولیسی شد!
علی کریمی

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.