قلعه نویی خطاب به جان واریو/تو را سالم می خواهم نه مصدوم!

در بین بازیکنانی که با کاروان استقلال به مشهد رفتند و در جدال خیرخواهانه برابر ابومسلم به میدان رفتند نام فابیو جان واریو دیده نمی شد بازیکنی که نه مصدوم بود و نه مشکل خاصی داشت.

به گزارش ستاره ها؛ جان واریو که مثل تمام بازیکنان استقلال خود را به سالن ترانزیت فرودگاه مهرآباد رسانده بود تا به مشهد برود وقتی با امیر قلعه نویی روبرو شد با دستور جالب سرمربی اش روبرو شد مبنی بر این که بهتر است درتهران بماند و به مشهد نیاید.قلعه نویی خطاب به جان واریو گفت:«دوست ندارم در ادامه فصل با بهانه مصدومیت و احساس درد از نقاط مختلف بدن تو روبرو شوم از همین رو لازم نیست به مشهد بیایی .در تهران بمان و در این دو سه روز به استراحت و فیزیوتراپی بپرداز و مشکلات آسیب های جزئی ات را برطرف کن چون من یک فابیوی سالم می خواهم نه یک فابیوی مصدوم!».هافبک برزیلی استقلال در هفته های گذشته با آسیب های جزئی از ناحیه کمر و کشاله پشت ران روبرو شده بود که همین امر او را از فرم مطلوب دور کرده بود کهاین اتفاقات چندان به مذاق امیر خوش نیامد.
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.