خوشحالی قلعه نویی تمام شد/بیک زاده به تیم ملی نرفت!

به جای او حمودی راهی اردن خواهد شد.

به گزارش ستاره ها؛ بعد از دعوت هاشم بیک زاده مدافع چپ استقلال به اردوی تیم ملی و خوشحالی زیاد الوصف قلعه نویی از چنین انتخابی، این بازیکن به دلیل مصدومیت نتوانست همراه با تیم ملی به اردن سفر کند. قلعه نویی اعتقاد داشت با دعوت شدن بیک زاده، او توانسته پاسخ انتقادات را بدهد. علی حمودی مدافع راست استقلال بازیکنی است که قرار است به جای بیک زاده راهی اردوی تیم ملی شود. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.