پرسپولیسی ها پیراهن اضافه نداشتند، لباس بنگر را چسب زدند

پرسپولیسی ها پیراهن اضافه نداشتند و مجبور شدند پارگی لباس مدافع خود را با چسب بپوشانند.

به گزارش ستاره ها؛در حالی که روی یکی از کرنرهای پرسپولیس پیراهن محسن بنگر پاره شد آنها لباس دیگری نداشتند تا او در ادامه بازی به تن کند.نکته جالب اینجاست که شهاب گردان که از روی نیمکت ذخیره ها بازی را تماشا می کرد به کمک بنگر رفت و پارگی پیراهن او را با چسب محو کرد!
 
 
 
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.