تازه‌های سرویس

چندرسانه‌ای

حاشیه های ناتمام «قریشی»+ فیلم

سحر قریشی بیشتر از اینکه به‌خاطر هنر بازیگری و نقش‌هایی که تا به حال ایفا کرده است، دیده شده باشد، به دلیل حاشیه‌ها و اتفاقات پیرامونی‌اش بر سر زبان‌ها افتاده است.